Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

DIALOG SPOŁECZNY W SPRAWIE USTALENIA OBSZARU LASÓW O ZWIĘKSZONEJ FUNKCJI SPOŁECZNEJ

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska zaprasza wszystkich zainteresowanych do dialogu społecznego na temat Projektu Zarządzenia w sprawie ustalenia w tutejszym Nadleśnictwie obszaru lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz określającego wymogi związane z wykonywaniem tam zadań gospodarczych. Projekt Zarządzenia, mapy przeglądowe z proponowaną lokalizacją takich lasów, Zarządzenie Dyrektora Generalnego LP nr 58 z 5 lipca 2022 r. wraz z Wytycznymi…, stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Uwagi lub wnioski w przedmiotowej sprawie można składać pisemnie na adres Nadleśnictwo Sława Śląska, ul. Niewidziajły 1A, 67-410 Sława, lub mailowo na adres: slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl do dnia 12.09.2022r. Uwagi lub wnioski można również zgłaszać w formie ustnej w trakcie debaty publicznej, która odbędzie się 13.09.2022 r. w sali narad siedziby Nadleśnictwa i rozpocznie się o godz. 13:00.
Wszystkie podmioty, które zajmą konstruktywne stanowisko w przedmiocie Zarządzenia zostaną zaproszone do dalszego współdziałania z Nadleśnictwem w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy, jako organu inicjującego, opiniującego i oceniającego działania Nadleśnictwa w lasach o zwiększonej funkcji społecznej.

Załaczniki dostępne pod adresem: https://slawaslaska.zielonagora.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/dialog-spoleczny-w-sprawie-ustalenia-obszaru-lasow-o-zwiekszonej-funkcji-spolecznej

Nadleśniczy 
Wiesław Daszkiewicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją