Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w Bojadłach

Remont kuchni w SP Bojadłach w budynku przedszkola

Budowa sieci wodociągowej dosyłowej z miejscowości Bojadła do miejscowości Pyrnik

Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka Pólko

Budowa drogi gminnej nr 000505F Bełcze Susłów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klenica ul. Podwalna

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa i ul. Cicha

Dotacja na usuwanie folii rolniczych w 2022 roku

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2022 roku

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2022

1 2 3 4