Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Budowa placu zabaw w miejscowości Bełcze jako miejsca integracji społecznej mieszkańców

Budowa drogi gminnej Nr 000544F ul. Kręta w Klenicy

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2023 roku

„Aktywna tablica” na rok 2023 r.

Budowa boiska sportowego w Klenicy

Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Siadcza

Rozbudowa SUW w Bojadłach wraz z budową zbiornika retencyjnego dla miejscowości Klenica

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kartno

Przebudowa dróg gminnych nr 000543F w miejscowości Klenica i nr 000507F oraz nr 000509F w miejscowości Bojadła na terenie Gminy Bojadła – etap II

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2023

Gmina Bojadła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa udzielone w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.  
 
Dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł  otrzymało Przedszkole Samorządowe w Bojadłach. Przy udziale własnym w wysokości 625,00 zł całkowity koszt zadania wyniesie 3.125,00.
 
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz  realizację działań promujących czytelnictwo: m.in. organizację wystaw i konkursów oraz imprez czytelniczych.
1 2 3 4 5