Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Szczegóły objazdu "PO DRUGIEJ STRONIE ODRY"

Uwaga‼️

15.06.2024 w godz. 15:00-20:00 ze względu na odbywająca się imprezę plenerową PO DRUGIEJ STRONIE ODRY w Bojadłach będzie wyznaczony objazd w kierunku miejscowości Bełcze ul. północną - piekarską - kościelną - cmentarną - szkolną.
Szczegóły na mapce :)

???? Nie będzie tez możliwości parkowania na ul. Kościelnej naprzeciw pałacu, ani przy GOK.
????️Zmotoryzowanych uczestników imprezy prosimy o parkowanie w miejscach dostępnych:
Przed sklepem SŁONECZKO,
przy POCZCIE,
przed URZĘDEM GMINY,
przy PRZEDSZKOLU i wzdłuż ulicy PÓŁNOCNEJ I PIEKARSKIEJ,
przy KOŚCIELE i wzdłuż ulicy KOŚCIELNEJ,
wzdłuż ulicy SZKOLNEJ,
przed OŚRODKIEM ZDROWIA na ul. SŁONECZNEJ.
????Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.????

????????????Uczestników Zlotu Motocykli i Pojazdów Zabytkowych zapraszamy na ul. Boczną.

Utrudnienia w ruchu w Bojadłach 15.06.2024

UWAGA!

Drodzy Mieszkańcy!

Utrudnienia w ruchu w Bojadłach 15.06.2024

W dniu 15.06.2024r. (sobota) w godz. 15.00-20.00 w czasie „Zlotu Motocykli i Pojazdów Zabytkowych”, będą miały miejsce utrudnienia w ruchu na czas przejazdu pojazdów biorących udział w paradzie pojazdów zabytkowych i motocykli, oraz pokazów jazdy ekstremalnej na motocyklu na następujących ulicach:

Kościelna (przy parku w Bojadłach) oraz ul. Boczna (przy Gminnym Ośrodku Kultury).

W godz. 16:00-19:00 tego dnia wyżej wymienione ulice zostaną wyłączone z ruchu publicznego.

Organizatorzy Zlotu serdecznie przepraszają Mieszkańców  i przybyłych Gości za utrudnienia w ruchu. Jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo ruchu w  tym czasie na w/w ulicach.

 

Przypomnienie dla beneficjentów o oświadczeniu

Uwaga! Przypominamy, że beneficjenci projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zobowiązani są do złożenia w terminie od  1 do 30 czerwca 2024 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu odpowiednio wg wzorów określonych w załączniku nr 1 lub nr 2 do Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Bojadła nr 0050.56.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. stanowiącej załącznik do umowy darowizny.
 O dacie złożenia oświadczenia decyduje faktyczna data wpływu dokumentu do Urzędu.

Załączniki

Komunikat z 21.05.2024 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Załączniki

Nowa oferta sprzedaży drewna opałowego

Załączniki

Obwieszczenie o wygaszeniu rejestracji pojazdów

Kontrola zbiorników bezodpływowych

Ogłoszenie dotyczące kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bojadła
W najbliższym czasie  przewiduje się następujące kontrole:
22 marca 2024 Pyrnik
25  marca 2024 Bełcze
Kontrole będą odbywały się w godzinach 10:30 – 12:30 na salach wiejskich
W związku z powyższym każdy właściciel powinien:
– posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Bojadła,
– gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Przepisy wymagają, by zbiornik był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Wobec powyższego prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowywanie powyższych dokumentów.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę. Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3/d należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Gminy.
Osoby, które nie mają możliwości stawienia się na kontrole, winny stawić się w Urzędzie z wymaganymi dokumentami.
 
                                                                      Wójt Gminy Bojadła
                                                                    /-/  Krzysztof Gola

Sprzątanie Cmentarza Ewangelickiego

Pomimo deszczu trwają prace nad uporządkowaniem terenu zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Bojadłach. Dzięki ofiarnej pracy mieszkańców Gminy, przywracamy to miejsce do zbiorowej pamięci społecznej
Dziękujemy Mirosławowi Krzyżaniakowi za zainicjowanie akcji.
Przy współdziałaniu :
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach
Fundacja Pałac Bojadła
Nasze Sprawy Bojadła
 
Aktualizacja z 12:00 - Prace zostały zakończone.
Zakończyliśmy pracę porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Bojadłach. Oczyściliśmy dwie alejki z zakrzaczeń oraz wykonalismy prace porządkowe w większej części cmentarza. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom,które wsparły nasza dzisiejsza akcje. Szczególne podziękowania kierujemy do:
1.Miroslaw Krzyżaniak 
2. Wójt Gminy Bojadła Krzysztof Gola 
3. Aleksandra Szubert
4. Anna Lasota
5. Luiza Martyniak
6. Artur Urbański 
7. Marek Gruszczyński 
8. Ewa Gruszczyński
9. Ewa Łysiak 
10. Tomasz Łysiak 
11. Kamila Latarowska
12. Aneta Kamińska 
13. Miłosz Chyrc
14. Alicja Wieszczecińska
15. Włodzimierz Puchalski.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Cmentarz Ewangelicki zakończenie

25Galeria zdjęć: Sprzątanie cmentarza ewangelickiego

Program Stypendialny Horyzonty

 Nie pozwólmy, aby żaden talent w Polsce został zmarnowany
 
Czy każdy zdolny uczeń kończący szkołę podstawową ma szansę kontynuować naukę w szkole średniej na najwyższym poziomie? Czy możemy sobie pozwolić, na to, aby odbierać szansę młodym, zdolnym osobom na dalszy rozwój? Naszym zdaniem nie, dlatego Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego i Fundacja Rodziny Staraków od 13 lat prowadzą Program Stypendialny Horyzonty, który pozwala uczniom z małych miejscowości na naukę w renomowanych szkołach średnich w dużych ośrodkach miejskich, gdzie mają zapewnione najlepsze warunki do rozwoju swoich uzdolnień. Z tej szansy skorzystało już blisko 1000 młodych osób.
15 lutego rozpoczyna się rekrutacja do kolejnej edycji Horyzontów.
Do programu zgłaszać się mogą ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), chcą rozpocząć naukę w jednej z 15 szkół średnich, w których realizowany jest program, a dochód w ich rodzinie nie przekracza 1900 zł na osobę.
 
Stypendyści i stypendystki Horyzontów mają zapewnione:
  • pokrycie kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej,
  • naukę języków obcych i certyfikaty językowe,
  • wsparcie finansowe w realizowaniu pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają wraz z zespołem fundacji metodą tutoringu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju,
  • udział w obozach letnich i zimowych oraz w warsztatach.
Stypendium to także, a może przede wszystkim, przyjaźnie na lata, doświadczenie życia w dużym mieście pełnym możliwości, wspólne działania młodzieży na rzecz innych. Stypendyści mogą liczyć na wsparcie koleżanek i kolegów, koordynatorów i koordynatorek oraz psycholożek Fundacji.
 
Dla mnie największą wartością Horyzontów jest społeczność, dzięki której można poczuć się pewnie – w działaniach naukowych, ale też społecznych, artystycznych, sportowych. Codziennie pomagamy sobie w gronie kolegów, koordynatorów czy osób, które spotykamy na wakacjach i feriach.
Igor, stypendysta Horyzontów
Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. We Wrocławiu stypendyści Horyzontów uczą się w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego oraz w Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych im. Fryderyka Joliot-Curie.
Tylko do 31 marca uczniowie klas ósmych mogą ubiegać się o stypendium na naukę w najlepszych szkołach w Polsce, z którymi współpracujemy. Uczniom z województwa lubuskiego proponujemy naukę w Zielonej Górze w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1.
 
Rekrutacja trwa do 31 marca.
Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
 
Z poważaniem

Robert Walków
Koordynator regionalny
województwo lubuskie
+48 606 770 368
rwalkow@efc.edu.pl
Edukacyjna Fundacja
im. Romana Czerneckiego
ul. Mokotowska 63/60
00-533 Warszawa
www.efc.edu.pl
+48 606 770 955
biuro@efc.edu.pl
NIP 524-268-52-57
KRS 0000334007
 
 

Głośna próba Syren Alarmowych 21.03.2024 r.

1 2 3 4 5 6 ... 20