Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
08 lipca 2020 r.
imieniny: Elżbiety i Prokopa
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

Aktualności

Dodane: 02.12.2019 Drukuj informację
ZAPOZNAJ SIĘ !!!
 
Dodane: 29.11.2019 Drukuj informację
WIEM CO PODPISUJĘ - ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE O BEZPIECZEŃSTWIE
 
Dodane: 29.11.2019 Drukuj informację
Mikołajki 2019
 
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
Kabaret K2 w Bojadłach - 19.01.2020 r. /niedziela/ godz. 16.00 sala widowiskowa GOK w Bojadłach
 
 
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o wszczęciu postępowania na wniosek przedłożony przez inwestora o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn "Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463 obręb Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie."
 
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
Informacja ASF
 Wójt Gminy Bojadła, przypomina  mieszkańcom Gminy Bojadła oraz wszystkim osobą przebywającym na terenie Gminy Bojadła o  wprowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego “ZAKAZIE WSTĘPU DO LASU”.
Wyjątek stanowi przypadek szczególny (np. prowadzenie budowy, dokonywanie pomiarów pod inwestycje). Wtedy  można wejść do lasu za wiedzą terytorialnego leśniczego.
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
POSTĘPOWANIE PRZY UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA I PODEJRZENIA ASF
 
Dodane: 27.11.2019 Drukuj informację
Powiatowy Lekarz oraz Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze przekazuje materiały informacyjne w zakresie postępowania myśliwych w strefach.
Dodane: 27.11.2019 Drukuj informację
ZADANIA DLA MIESZKAŃCÓW I ROLNIKÓW
 ZALECENIA DLA ROLNIKÓW

Każdorazowo  należy zgłaszać do PLW padłe świnie domowe, hodowlane, aż do odwołania.
Zaleca się:
  1. zamykanie swoich gospodarstw, ograniczenie wjazdu sprzętem rolniczym na teren leśny, zwrócenie uwagi na zachowanie zasad higieny na terenie swoich gospodarstw w czasie ogólnie rozumianych prac związanych hodowlą zwierząt;
  2. zakazuje się  karmiania zwierząt zlewkami;
  3. zakazuje się wjeżdżania na teren gospodarstw rolnych pojazdów utylizacyjnych;
  4. oznakowanie wjazdów na teren gospodarstw w ostrzeżenia i znaki „ZAKAZ WSTĘPU”.
W celu uniknięcia konfliktów uprzedza się rolników, że na niektórych odcinkach budowy ogrodzeń może dojść do ogrodzenia ich pól uprawnych
 
Dodane: 27.11.2019 Drukuj informację
Raport Sytuacyjny nr 7.2019
Dodane: 26.11.2019 Drukuj informację
AKTUALIZACJA INFORMACJI O ASF
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuję o ujęciu gmin Zabór, Trzebiechów, Bojadła i Kargowa w strefie objętej ograniczeniami (czerwonej), pozostałe gminy powiatu zielonogórskiego są w strefie ochronnej (żółtej)
 
Więcej informacji pod linkiem
 
Mapa z zaznaczonymi obszaram ASF
 

W dniu 25 listopada 2019 roku o godzinie 9.00 odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP  nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 42 [zapasowe, zastępcze] Centrum Zarządzania Kryzysowego.W spotkaniu udział wzięli zaproszeni członkowie zespołu powiatowego, zespołu miejskiego, Komisji Bezpieczeństwa i porządku oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu.

Monika Rukojć – starszy specjalista Powiatowy Lekarz Weterynarii omówiła czynności dla poszczególnych stref:

Strefa Czerwona:

1)        ubój tylko po uzyskaniu zaświadczenia;

2)        zgłoszenie pomoru świń w ciągu 2 dni do PLW;

3)        każdy rolnik ma prawo do uboju po uzyskaniu zaświadczenia od PLW;

4)        koszt badania:

a)      przed ubojowego – 50,00 zł,

b)      po ubojowego – 50,00 zł,

c)      na włośnicę – 60,00 zł,

d)     ASF – bez płatnie;   

5)        zakaz polowania (cisza w łowisku);

6)        zakaz wejścia do lasu;

7)        zgłaszanie chęci wywiezienia świni;

8)        pełna bioasekuracji.

 

 
Dodane: 26.11.2019 Drukuj informację
Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu 2019 r.
Dodane: 25.11.2019 Drukuj informację
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje
 
Dodane: 22.11.2019 Drukuj informację
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi nr 624358-N-2019 z dnia 2019-11-19 r. Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Opracowanie Koncepcji programowej budowy obwodnicy m. Bojadła i m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 282 (na odcinku od planowanej obwodnicy m. Bojadła do włączenia nowego przebiegu DW 282).

Załączniki

Dodane: 22.11.2019 Drukuj informację
JEST ZIELONE ŚWIATŁO DLA MOSTU. Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania w dniu 19.11.2019r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn " Budowa drogi wojewódzkiej nr 282 od km 21+477,03 do km 30+768,12 ( km lokalny 0+000,00 do 9+200,00" w ramach inwestycji " Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II"
 
Dodane: 22.11.2019 Drukuj informację
Raport sytuacyjny nr 7 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie przypadku ASF
Dodane: 22.11.2019 Drukuj informację
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przekazuje informacje w zakresie zgłoszeń zmian liczebności stad trzody chlewnej.
Dodane: 21.11.2019 Drukuj informację
INFORMACJA ASF
 

Załączniki

Dodane: 20.11.2019 Drukuj informację
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY
 A P E L

 

Wójt Gminy Bojadła zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Bojadła oraz wszystkich osób przebywających na terenie Gminy Bojadła o ograniczenie wejść do lasów. Ograniczenie to podyktowane jest zagrożeniem wystąpienia ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
Dodane: 18.11.2019 Drukuj informację
ZAPROSZENIE
 
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wiadomośći RSS