Kalendarz wydarzeńO Gminie

GMINA BOJADŁA

  • 26-08-2020
Gmina o typowo rolniczym charakterze położona na prawym brzegu środkowego biegu Odry w Kotlinie Kargowskiej w odległości 25 km na zachód od Zielonej Góry. Zajmuje powierzchnię około 103 km2 i zamieszkuje ją prawie 3,2 tys. mieszkańców. Atrakcją przyrodniczą są lasy, zajmujące ok. 50% powierzchni gminy, obfitujące w runo i ciekawe okazy fauny, w tym borsuka i bociana czarnego. Na uwagę miłośników flory zasługują pomniki przyrody, głównie dęby i buki rosnące na międzywalu Odry. Większość z nich występuje na odcinku Przewóz - Klenica. Ciekawość przyciągają również, występujące w tym rejonie, śródlądowe wydmy. W sferze gospodarczej rolnictwo uzupełnione jest przez zakłady przetwórstwa drzewnego, a dodatkowe miejsca pracy daje powstały w 2000 roku Dom Pomocy Społecznej w Bełczu.
 
Sołectwa Bełcze, Bojadła, Kartno, Klenica, Młynkowo, Przewóz, Pyrnik, Siadcza, Susłów.
 
Pozostałe miejscowości Karczemka (przysiółek Bojadeł), Kliniczki, Pólko (przysiółek Kartna), Sosnówka (przysiółek Bełcze), Wirówek.
 
Zapraszamy do zapoznania sie z filmem promującym naszą gminę
 
Lokalizacja
Współrzędne geograficzne - Urząd: 51° 57' 8" N   15° 48' 34" E
 
Statystyki
Liczba Mieszkańców stan na 31.12.2022
Łącznie:   3 123
Łączna powierzchnia gminy to: 10227 ha.
Użytki rolne – 4334 ha,
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz. – 5080 ha,
Grunty zabudowane i zurbanizowane – 353 ha,
Grunty pod wodami, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny różne – 460 ha.
Sołectwa, Miejscowości
Liczba sołectw: 9
Liczba miejscowości: 14
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki