Kalendarz wydarzeńNews box

Profilaktyka Jodowa - broszura informacyjna

  • 11-10-2022
W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, MSWiA przekazało na teren Gminy Bojadła, za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.
            Informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości. Poniżej znajduje się ulotka informacyjna na temat tabletek jodku potasu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją