Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńNews box

Informacja na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego

Od dnia 9 listopada 2022 r. Urząd Gminy Bojadła przyjmuje wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla).
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Zakupu można dokonać po cenie preferencyjnej nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę paliwa. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.
 
Dostępna ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1) 1.500 kg do dnia 31 grudnia 2022 roku
2) 1.500 kg od dnia 1 stycznia 2023 roku
 
Podstawą do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach będzie złożenie wypełnionego wniosku. 
 
Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Bojadła, 66-130 Bojadła ul. Sulechowska 35, w sekretariacie urzędu pok. Nr 9 I piętro.
 
 
Wnioski o zakup opału do pobrania w formie elektronicznej dostępne są na:
Procedura zakupu węgla:
1.      złożenie wniosku w UG,
2.      po pozytywnej weryfikacji wniosku,
3.      wnioskodawca otrzyma informację, że należy dokonać zapłaty za węgiel na podany przez pracownika UG rachunek bankowy.
4.      Po odnotowaniu wpłaty pracownik UG przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa oraz fakturę za zakup węgla, do składu zajmującego się dystrybucją węgla.
5.      Pracownik tej firmy ustali z wnioskodawcą termin odbioru paliwa, podczas którego przekaże  wnioskodawcy fakturę.
Wnioskodawca może odebrać węgiel własnym transportem lub uzgodnić transport
z firmą zajmującą się dystrybucją.
 
Proszę Państwa.
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla dostaną na podany przez siebie numer telefonu SMSa z numerem rachunku bankowego, na ktory trzeba wpłacić pieniądze.
SMS bedzie wysyłany z numeru 881 921 677. 
Proszę nie odpowiadać na przesłane wiadomości.
Wszelkie informacje odnośnie zakupu są dostępne w Urzędzie w godzinach funkcjonowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją